Psychotherapie Rijnstraat
De psychotherapiepraktijk Rijnstraat bestaat uit 4 psychotherapeuten en een GZ psycholoog met elk een eigen praktijk:

* Marianne Snel
* Beate Rudolph
* Ine van Ham
* Ieke van der Hoeden
* Barbara de Ligt
* Arianne van Reedt

Marianne Snel, Beate Rudolph, Ine van Ham en Ieke van der Hoeden zijn BIG geregistreerd psychotherapeut / gezondheidszorgpsycholoog. Marianne Snel en Ine van Ham zijn tevens klinisch psycholoog. Barbara de Ligt is GZ psycholoog.
Wij zijn lid van verschillende beroepsverenigingen: NVP, LVVP, NIP, VGCT en VCgP.

De wachttijd voor de intake bij de psychotherapeuten is gemiddeld 4 tot 6 weken. Dit geldt voor zowel generalistische als specialistische GGZ. Als u ons belt hoort u de actuele wachttijd. De wachttijd is de tijd die u moet wachten voordat het eerste gesprek plaatsvindt. Na de intake volgt de behandeling zonder een nieuwe wachttijd.
Als de wachttijd te lang wordt nemen wij tijdelijk geen nieuwe cliënten aan. Zie bij de informatie onder het overzicht van therapeuten voor de wachttijd bij iedere therapeut afzonderlijk. Ook kan het vookomen dat ons budget bij specifieke zorgverzekeringen voor het lopende jaar verbruikt is. Dan kunnen wij in dat jaar geen nieuwe cliënten van de betreffende verzekering meer aannnemen. Bij aanmelding zullen wij u vragen naar uw ziektekostenverzeking en hoort u of wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen.

Barbara de Ligt neemt op dit moment geen clienten meer aan vanwege haar aankomende zwangerschapsverlof. In de zomer van 2017 zal Barbara het werk weer hervatten. Ze zal tijdelijk vervangen worden door Arianne van Reedt Dortland. Arianne start 3 januari 2017 en werkt tevens een avond in de week. Meer informatie over haar vindt u bij in het menu bij therapeuten.

Op dit moment neemt Marianne Snel en Beate Rudolph geen nieuwe cliënten aan omdat de wachttijd langer is dan 2 maanden.

Als u de wachttijd te lang vindt of als er sprake is van een tijdelijke aanmeldingsstop kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen bij het zoeken naar een andere therapeut,  zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Generalistische en specialistische GGZ
Binnen de zorgverzekeringswet wordt onderscheid gemaakt tussen generalistische en speciatistische GGZ. Binnen de generalistische zorg worden de meest voorkomende stoornissen behandeld. Afhankelijk van de ernst van de stoornis wordt gekozen voor een van de zgn. zorgproducten: kort, middellang of intensief, die worden vergoed vanuit de basisverzekering.  Complexe en ernstige stoornissen vallen onder specialistische GGZ. De therapeuten bieden een of beide behandelvormen aan.
Uw huisarts bepaalt naar welke behandelvorm u wordt verwezen. Indien nodig kan de huisarts hierover met ons overleggen. U kunt ons ook bellen voor informatie of om uw hulpvraag te verhelderen.

Vergoeding

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wat wel en niet wordt vergoed staat beschreven op de pagina over vergoeding.
Bent u van plan om van zorgverzekering te veranderen? Laat het ons tijdig weten. Wij hebben te maken met budgetten van de zorgverzekering die niet overschreden kunnen worden.

Kwaliteitscriteria
Onze werkwijze voldoet aan de kwaliteitscriteria van de LVVP. Eens in de 5 jaar worden de therapeuten daarop getoetst.

Klachten
Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, www.lvvp.info, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen.

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 getoetst aan de Gedragscode voor Psychotherapeuten van de NVP.

Het postadres is:
Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

Het e-mailadres is:
klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl
 

Op grond van de Wet BIG vallen GZ-psychologen, en psychotherapeuten onder het medisch Tuchtrecht. Meer uitgebreide informatie over de wet- en regelgeving over psychotherapie, waaronder de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten, de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) kunt u raadplegen via www.lvvp.info. Op deze site staat ook beschreven wat u het beste kunt doen bij klachten over uw behandelaar.